Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultater

NIFU-rapport 2017:5. Rapporten gir en samlet fremstilling av ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i Norge for 2015. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Tilsvarende kartlegginger av bioteknologisk FoU har vært gjennomført annethvert år siden 2003. I 2015 er for første gang også næringslivet inkludert i kartleggingen. Det er også første gang en bibliometrisk analyse av bioteknologisk FoU har vært gjennomført i rammen av prosjektet (og i Norge), og resultatene presenteres i den foreliggende rapporten.

 

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0258-9
issn1892-2597