Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater

NIFU-rapport 2017:4. NIFU har for femte gang kartlagt norsk utdanningsforskning. Rapporten gir en oversikt over ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på utdanningsfeltet målt i driftsutgifter og menneskelige ressurser. Vi har kartlagt innretningen av FoU-innsatsen etter fagfelt, forskningsområde og forskningstema, samt rekrutteringen til feltet. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utdanningsforskning er også kartlagt. Dessuten beskriver vi hovedresultater av utdanningsforskningen, blant annet i form av avlagte doktorgrader innenfor utdanningsforskning i perioden 2008 til våren 2016. Vi har også sett på barrierer mot utdanningsforskning. Rapporten inneholder dessuten to spesialkapitler om henholdsvis utdanningsforskning på barnehageområdet og ved lærerutdanningene. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av en webbasert undersøkelse, som er sammenholdt med data fra den nasjonale FoU-statistikken.

detaljer

Tittel Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0257-2
issn1892-2597