Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering

NIFU-rapport 2017:9. Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Formålet med denne underveisevalueringen er å undersøke om ordningen bidrar til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, om samarbeidet blir mer strukturert og bedre forankret i institusjonenes planer og strategier og om RSA-ene bidrar til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud. Evalueringen er utført på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering
KategoriRAPPORT
ForfatterSilje Maria Tellmann
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterMari Elken
ForfatterEven Hellan Larsen
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0272-5
issn1892-2597