Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012

NIFU-rapport 2017:7.  Denne rapporten om skolebidragsindikatorer i videregående skole er utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes resultater, etter at vi har tatt hensyn til det grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole. Denne typen indikatorer gir de videregående skolene kvalitativt ny informasjon om deres eget bidrag til elevenes læring.

 

detaljer

Tittel Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterMartin Flatø
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0261-9
issn1892-2597