Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne

NIFU-rapport 2017:1. Denne rapporten ser på effekten av en innstramming i støtte til ordinær utdanning for unge med redusert arbeidsevne. Etter innstrammingen fikk færre unge under 26 år tilgang til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet og ble dermed i større grad tildelt andre tiltak. Hovedresultatet er at innstrammingen ga en negativ effekt på arbeidsdeltakelse på mellomlang sikt, men at denne effekten forsvant over tid, og på lang sikt finner vi at innstrammingen verken ga en høyere eller lavere andel i arbeid.

 

detaljer

Tittel Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne
KategoriRAPPORT
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0254-1
issn1892-2597