Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger

NIFU-rapport 2017:10.  Hensikten med rapporten er å gi et oppdatert bilde av hvordan det er å være doktorgradskandidat i Norge våren 2017, og sammenlikne utviklingen over tid. Målet er å gi alle dem som jobber for å planlegge, gjennomføre eller følge opp norsk forskeropplæring, et oppdatert og representativt kunnskapsgrunnlag om målgruppen.

 

publication details

Tittel Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger
KategoriRAPPORT
Ingvild Reymert
Kjersti Nesje
Taran Mari Thune
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0273-2
issn1892-2597