Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication Analysis

NIFU-rapport 2017:6. Som ledd i en pågående evaluering av norsk polarforskning, har NIFU gjennomført en publiserings- og siteringsanalyse av denne forskningen. Analysen omfatter norsk polarforskning generelt og norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Norges forskningsråd.

detaljer

Tittel Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication Analysis
Kategori RAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0260-2
issn1892-2597