Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til bedre utførelse av lederjobben i den praktiske hverdagen (resultatkvalitet), og gjennom evalueringen å bidra til forbedring av «beste praksis» på rektorutdanningen (forbedring og utvikling).

detaljer

Tittel Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 : Delrapport 1
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterRoger Andre Federici
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2017
isbn978-82-7570-499-1