IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU Arbeidsnotat 2017:8.  IKT-sikkerhet ses på som en sentral utfordring på alle samfunnsnivåer; både for enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. Mange peker på at utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet øker; i dag er for eksempel IKT-kriminalitet den største økonomiske kriminalitetsformen i Storbritannia.

Formålet med denne studien har vært å frambringe oppdatert kunnskap om tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse, høyere utdanning/spesialistkompetanse, sett i forhold til arbeidslivets framtidige behov for slik kompetanse (både offentlig og privat sektor).

 

detaljer

Tittel IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud
KategoriArbeidsnotat
Michael Spjelkavik Mark
Cathrine Edelhard Tømte
Terje Næss
Trude Røsdal
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0282-4
issn1894-8200