MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole

NIFU Arbeidsnotat 2017:6. Prosjektet «Evaluering av adaptiv digital læring i matematikk» ble innvilget støtte fra Regionale Forskningsfond Hovedstadsregionen våren 2014. Prosjektets formål har vært å kartlegge elevenes læringsutbytte av den adaptive læringsressursen, som fikk navnet «MatAdapt», samt hvordan læreren kan bruke denne i sin undervisning. Foreliggende notat presenterer erfaringene fra prosjektet. Her presenteres erfaringer fra skolenes bruk og vurderinger av den adaptive læringsressursen samt overordnede erfaringer fra trepartssamarbeidet med særlig vekt på forberedelser knyttet til utprøvinger av læringsressursen.

detaljer

Tittel MatAdapt – erfaringer fra pilotering av en adaptiv digital læringsressurs i matematikk for elever i videregående skole
KategoriArbeidsnotat
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterJørgen Sjaastad
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0279-4
issn1894-8200