Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommune

NIFU-rapport 2017:17. Denne rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av Dragonbox – et heldigitalt læreverk for å fremme tallforståelse i begynneropplæringen i pilotåret 2016/2017. Formålet har vært å belyse flere sider ved implementeringen av læreverket, slik som organiseringen av uttestingen, opplevelsen av implementeringen hos de involverte aktørene, samt brukertilfredshet og erfaringer med læreverket.

 

detaljer

Tittel Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommune
KategoriRAPPORT
ForfatterFazilat Siddiq
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterRobin Ulriksen
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0284-8
issn1892-2597