Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T

NIFU-rapport 2017:15.  Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen er både elever med høy måloppnåelse i faget og elever med lav måloppnåelse. NIFU har evaluert tilbudene og funnene presenteres i foreliggende rapport. Evalueringen er utført på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

 

detaljer

Tittel Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T
KategoriRAPPORT
Jørgen Sjaastad
Fazilat Siddiq
Robin Ulriksen
Cathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0283-1
issn1892-2597