Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2017:18. I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra NIFUs måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016. Den dokumenterer dessuten rapporteringsopplegget for, og gjennomføringen av, ressursmålingen, den tolvte i rekken.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0286-2
issn1892-2597