Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen

NIFU-rapport 2017:20. Matematikk 1-MOOC er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1.–7. trinn. Tilbudet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og gir 30 studiepoeng over ett studieår. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta. Matematikk 1-MOOC ble gjennomført før første gang i 2016–17 og var et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen og Universitetet i Agder (UiA). NIFU har evaluert tilbudet i dette første driftsåret, og funnene presenteres i foreliggende rapport. Evalueringen er utført på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

 

 

 

detaljer

Tittel Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolen
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterSiri Aanstad
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0288-6
issn1892-2597