Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensial

NIFU-rapport 2017:14. Geminisenter-ordningen ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003 for å styrke samarbeidet mellom institusjonene på faggruppenivå. Siden har Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital kommet med i ordningen, som har som formål «å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet som kan realisere nye muligheter og bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet». NIFU har evaluert Geminisenter-ordningen på oppdrag fra institusjonene. Arbeidet har pågått i perioden januar-juni 2017, og mandatet har vært å vurdere ordningen som strategisk samarbeidskonsept, og svare på hva resultatene og merverdien av Geminisentrene er, om de lever opp til formålsbeskrivelsen, hvordan rammen rundt sentrene fungerer, og hva som kan forbedres ved ordningen.

detaljer

Tittel Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensial
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0278-7
issn1892-2597