Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis

NIFU-rapport 2017:24. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale (2017–2019) med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Denne rapporten er et tillegg til rapporten Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 (Federici m.fl., 2017).

detaljer

Tittel Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis
KategoriRAPPORT
ForfatterEven Hellan Larsen
ForfatterKarin Vaagland
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0293-0
issn1892-2597