Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning

NIFU Arbeidsnotat 2017:9. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd og er en oppdatering av tilsvarende notat fra 2013. Notatet inneholder oppdatert statistikk om strukturelle rammevilkår for de rettsvitenskapelige forskningsmiljøene som ble evaluert av Forskningsrådet i 2009. Vi presenterer statistikk om forskerpersonale og FoU-utgifter til rettsvitenskapelig forskning, herunder rekruttering, avlagte doktorgrader og hvilke kilder som finansierer forskningen. I tillegg inneholder arbeidsnotatet en analyse av vitenskapelig publisering på feltet.

detaljer

Tittel Ressurser og resultater innenfor norsk rettsvitenskapelig forskning
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0289-3
issn1894-8200