Deltakerundersøkelsen for lærere 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2017:21. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for skoler 2017, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for lærere 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
KategoriRAPPORT
ForfatterRobin Ulriksen
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0294-7
issn1892-2597