Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

NIFU-rapport 2017:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse rettet mot barnehageansatte som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for fremtidens barnehager. Hensikten er å undersøke de barnehageansattes opplevelse av videreutdanningen de har tatt.

 

publication details

Tittel Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»
KategoriRAPPORT
Fazilat Siddiq
Cay Gjerustad
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0295-4
issn1892-2597