Statsbudsjettet 2018 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018

NIFU-rapport 2017:29. NIFU utarbeider årlig en oversikt over konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Denne rapporten utgjør den første delen av dette arbeidet. Den er en hurtigutredning som har fokus på budsjettproposisjonens forskningspolitiske profil. De endelige tall fra NIFUs gjennomgang av det vedtatte budsjett for 2018 vil foreligge våren 2018.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2018 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018
KategoriRAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0305-0
issn1892-2597