Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater?

NIFU Arbeidsnotat 2017:13.  Dette notatet er skrevet på oppdrag av Forskerforbundet. Det belyser interessen for en forskerkarriere blant nyutdannede mastergradskandidater på to ulike tidspunkter, senhøsten 2013 og 2015. Analysene er basert på NIFUs kandidatundersøkelser (undersøkelser et halvt år etter eksamen) i 2013 og 2015. Et hovedformål er å undersøke om det har vært noen endringer i interessen for forskning i perioden.

 

detaljer

Tittel Mindre interesse for forskning blant mastergradskandidater?
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTerje Næss
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0304-3
issn1894-8200