Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2017:30. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU i samarbeid med NOVA gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til barn av innvandrere med svake ferdigheter i skolens undervisningsspråk og kompetansehevingstiltak for varig tilknytning til arbeidslivet for voksne innvandrere. Rapporten presenterer og syntetiserer kunnskapsgrunnlaget, dvs. de inkluderte primærstudiene, vurderer den metodiske kvaliteten av disse, og på tvers, og identifiserer kunnskapshull.

 

publication details

Tittel Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Martin Flatø
Hanne Næss Hjetland
Ingrid Smette
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0307-4
issn1892-2597