Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag

NIFU-rapport 2017:26. Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister er utført i samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er sluttrapporten fra evalueringen. Det ble også levert en delrapport etter første skoleår av pilotperioden, og i denne sluttrapporten sammenlignes data fra tidlig og sent i piloten.

 

 

detaljer

Tittel Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterEifred Markussen
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0308-1
issn1892-2597