Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere

NIFU-rapport 2017:27. Denne rapporten er utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. Data som er analysert og som presenteres i form av enkle figurer, er i utgangspunktet samlet inn for prosjektet Evaluering av piloteringen av ordningen med lærerspesialister i skoleårene 2015-2016 og 2016-2017, i samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

detaljer

Tittel Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere
KategoriRAPPORT
ForfatterFazilat Siddiq
ForfatterEster Rønsen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0298-5
issn1892-2597