Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

NIFU-rapport 2017:16. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av primærnæringsinstituttene. Opplegget for arbeidet og foreløpige resultater har blitt presentert i to møter med evalueringspanelet, 4. mai og 31. august 2017.

 

detaljer

Tittel Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0285-5
issn1892-2597