Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1

NIFU Arbeidsnotat 2017:11. NIFU gjennomfører et femårig prosjekt hvor vi følger elevene som begynte i videregående skole i Østfold fylkeskommune i august 2016 gjennom videregående opplæring. Elevene skal følges ut skoleåret 2020-2021. Formålet med prosjektet er å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i Østfold, altså hvilke forhold som forklarer kompetanseoppnåelse. Videre er formålet å bidra til bedre gjennomføring av videregående opplæring i Østfold.

detaljer

Tittel Det første året: Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021. Delrapport 1
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0302-9
issn1894-8200