Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge

Artikkel i tidsskriftet Samfundsøkonomen,  vol. 21(3), 2017.

Abstract:
Både fra et individuelt og et samfunnsmessig perspektiv er det et mål at det er godt samsvar mellom behovene i arbeidsmarkedet og utdanningssystemets kandidatproduksjon innenfor ulike utdanningsnivå og fagområder. Norge framstår som et land med godt samsvar mellom høyere utdanning og arbeidsmarked, men betydelige utfordringer i samsvaret mellom fagopplæringen og arbeidsmarkedet. Denne artikkelen belyser noen av årsakene både til match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge og peker på noen tentative lærdommer fra «det norske caset».

detaljer

Tittel Match og mismatch mellom utdanning og arbeidsmarked i Norge
KategoriARTIKKEL
ForfatterBerit Lødding
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2017
issn0108-3937