IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU-rapport 2017:32. Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- og beredskapsdepartementet, og oppdraget er et ledd i å opparbeide et solid kunnskapsgrunnlag for fremtidig tilbud av og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse

detaljer

Tittel IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud
KategoriRAPPORT
ForfatterMichael Spjelkavik Mark
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterTerje Næss
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0313-5
issn1892-2597