Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : Delrapport 3

NIFU Arbeidsnotat 2017:14 / Fafo-notat 2018:1. Dette er den tredje delrapporten i evalueringen av forsøk med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Den samlede evalueringsperioden er 2014 til 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NIFU. Denne delrapporten handler om vekslingsforsøkenes virkninger på det helhetlige fagopplæringssystemet.

detaljer

Tittel Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : Delrapport 3
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHåkon Høst
ForfatterTorgeir Nyen
ForfatterKaja Reegård
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0309-8
issn1894-8200