Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler

NIFU Arbeidsnotat 2018:1. Dette arbeidsnotatet inneholder statistikk om kjønnsbalansen blant professorer ved norske universiteter og høgskoler, samt en simulering som undersøker hvor mange av de nye professorene som må være kvinner for å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2026.

detaljer

Tittel Likestilling blant professorene : Simulering av likestilling blant professorer ved norske universiteter og høgskoler
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTerje Næss
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2018
isbn9788232703203
issn1894-8200