Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger

NIFU-rapport 2017:28.  På oppdrag fra Bufdir har NIFU kartlagt kompetansen i de kommunale barnevernstjenestene i Norge, samt innholdet i bachelor- og masterutdanningene i barnevern og sosialt arbeid, inkludert relevante etter- og videreutdanningstilbud. Kartleggingen skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med å styrke barnevernets kvalitet og kompetanse for fremtiden. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i Bufdirs utredning av kompetansebehovene i den kommunale barnevernstjenesten.

 

detaljer

Tittel Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterKjersti Nesje
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterEven Hellan Larsen
ForfatterSilje Maria Tellmann
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0301-2
issn1892-2597