Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land

NIFU Arbeidsnotat 2018:4.  Dette arbeidsnotatet presenterer resultatene fra en kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i Sverige, Danmark og Østerrike. Kartleggingen er utarbeidet på oppdrag fra Kompetanse Norge og har til hensikt å besvare fire konkrete spørsmål om etter- og videreutdanningssystemet i disse landene:

  • Hvilke virkemidler bruker myndighetene for å tilrettelegge for etter- og videreutdanning for ulike grupper i befolkningen?
  • Hvordan dette arbeidet er organisert?
  • Hvilke resultater har myndighetenes arbeid med etter- og videreutdanning ført til?
  • Hvilke virkemidler og organisering kan være relevant i en norsk kontekst?

 

detaljer

Tittel Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land
KategoriArbeidsnotat
Arne Martin Fevolden
Espen Solberg
Michael Spjelkavik Mark
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0327-2
issn1894-8200