Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet

NIFU-rapport 2018:7. Denne rapporten presenterer en forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver, og oppdraget har vært et ledd i å styrke kunnskapen om læring i arbeidslivet generelt og kunnskapen om bedriftsmessig avkastning på kunnskapsinvesteringer spesielt. Kunnskapen som frembringes i forstudien kan sees i sammenheng med Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS).

detaljer

Tittel Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet
KategoriRAPPORT
Michael Spjelkavik Mark
Pål Børing
Arne Martin Fevolden
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0326-5
issn1892-2597