Publiseringsanalyse – Universitetet i Bergen : Faglig profil og siteringshyppighet

NIFU Arbeidsnotat 2018:3. I denne rapporten presenteres en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB med fokus på spesialiseringsprofil og siteringshyppighet. Sammen med supplerende publiseringsanalyser som allerede foreligger, gir dette informasjon om ulike dimensjoner ved UiBs forskning slik den avtegner seg gjennom vitenskapelige publiseringsmønstre. Rapporten viser blant annet hvordan UiBs vitenskapelige publisering fordeler seg på fagområder og fagfelt. Analysen er her basert på den samlete vitenskapelige publisering slik denne er registrert i Cristin-databasen. I noen fag bidrar UiB mer til den totale norske publiseringen enn i andre. Samlet sett har UiB en andel på 9,1 prosent av den totale nasjonale publiseringen i 2015 og 2016. Andelen er høyest for humaniora med 12,7 prosent og lavest for det samfunnsvitenskapelige fagområdet med 7,9 prosent.

detaljer

Tittel Publiseringsanalyse – Universitetet i Bergen : Faglig profil og siteringshyppighet
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0324-1
issn1894-8200