Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede?

NIFU Arbeidsnotat 2018:5. Denne rapporten viser resultater fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018. Arbeidsledigheten er på om lag på samme nivå blant nyutdannede mastere i november 2017 (om lag 8 prosent) som den var blant nyutdannede i november 2015 (nær 9 prosent). For noen faggrupper er det en tendens til forbedring i situasjonen, men det gjelder ikke fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag, som har svært høy arbeidsledighet, med 15 prosent. For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen 3 prosent i helse- og sosialfag og pedagogiske fag, nær 6 prosent i økonomisk-administrative fag, 7 prosent i humanistiske og estetiske fag, 9 prosent i juridiske fag og nær 10 prosent i samfunnsfag. På tross av nedgang i arbeidsledigheten generelt i Norge i 2017, var det altså fortsatt store utfordringer for de nyutdannede masterne, og dette gjaldt spesielt det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet.

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelsen 2017: Forbedret arbeidsmarkedssituasjon for nyutdannede?
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-03302-
issn1894-8200