Norsk forskning på antimikrobiell resistens : Kartlegging av FoU-ressursinnsats og vitenskapelig publisering

NIFU-rapport 2018:12. Kartleggingen som presenteres i denne rapporten, gir en oversikt over den norske forskningsinnsatsen på antimikrobiell resistens (AMR), blant annet hvem som ut-fører den, ressursinnsatsen målt som FoU-utgifter og FoU-årsverk, hvem som finansierer forskningen, og hvilke tema den omhandler. Kartleggingen omfatter to separate undersøkelser: en analyse av ressursinnsatsen, basert på data fra en spørreundersøkelse, og en analyse av den vitenskapelige publiseringen. Sist-nevnte undersøkelse gir en oversikt over resultatene av den norske AMR-forskningen i form av publikasjoner. Nedenfor følger et sammendrag med noen hoved-punkter fra de to undersøkelsene.

detaljer

Tittel Norsk forskning på antimikrobiell resistens : Kartlegging av FoU-ressursinnsats og vitenskapelig publisering
KategoriRAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0333-3
issn1892-2597