«Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov

NIFU-rapport 2018:8. NIFU har gjennomført en evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Analysene bygger på en spørreundersøkelse besvart av samtlige fylkeskommuner, en spørreundersøkelse besvart av to av tre rådgivere i videregående skole og ungdomsskolen, tolv bedriftsintervjuer, intervjuer med LO, NHO og Utdanningsforbundet, samt registerdata.

detaljer

Tittel «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterJens Brandi Grøgaard
ForfatterHanne Næss Hjetland
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0328-9
issn1892-2597