Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – delrapport 2

NIFU-rapport 2018:15.  For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et tiltak for å utvikle og støtte kompetansen. Tiltaket har fått navnet Tjenestestøtteprogammet. Tjenestestøtteprogrammet er utviklet som ett av flere tiltak som inngår i Kompetansestrategien for Barnevernet, som ble lansert i 2017 og som løper frem til 2024. På oppdrag fra Bufdir har NIFU gjennomført en evaluering av dette programmet. Dette er den andre av to rapporter, og den er basert på data hentet gjennom en survey og intervjuer.

detaljer

Tittel Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – delrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterKjersti Nesje
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0337-1
issn1892-2597