Å snakke fag på et språk andre forstår : Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv

NIFU-rapport 2018:20. Å snakke fag på et språk andre forstår handler om faktorer som fremmer og hemmer bruk og utvikling av norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Begge er viktige samfunnsarenaer for å opprettholde og utvikle et komplett norsk fagspråk og derigjennom bevare norsk som et helhetlig samfunnsbærende språk. Rapporten gir et overblikk over språksituasjonen for høyere utdanning og arbeidsliv generelt og vier økonomifaget spesiell oppmerksomhet.

publication details

Tittel Å snakke fag på et språk andre forstår : Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Mari Elken
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0348-7
issn1892-2597