Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 Delrapport 2

Dette er den andre rapporten i evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Rapporten følger opp mange av de samme metodene og funnene fra forrige rapport, særlig deltagerundersøkelsen som hvert kull med studenter får i starten og slutten av studiet. I tillegg har vi utvidet undersøkelsen til også å inkludere lærere ved skolene der deltakerne går, i tillegg til kontrollutvalg av rektorer og lærere. Vi har også gått gjennom internasjonal forskningslitteratur på hva som kjennetegner effektive rektorutdanninger, og sett denne opp mot det norske utdanningstilbudet. I tillegg har vi laget et oversiktsbilde av pensum som finnes for rektorutdanningene og sammenholdt dette med deltagernes vurdering av pensum og undervisningsmateriell.

detaljer

Tittel Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 Delrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2018
isbn978-82-7570-553-0