Hva slags jobber har mastere to–tre år etter eksamen? Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

NIFU Arbeidsnotat 2018:8. Formålet med dette arbeidsnotatet er å belyse hva slags jobber mastere har to–tre år etter eksamen, ved å kartlegge yrke, næring, overutdanning og lønn. Arbeidsnotatet gir utfyllende informasjon til NIFUs rapport om Spesialkandidatundersøkelsen 2017 (NIFU-rapport 2/2018). Dataene er hentet fra en undersøkelse av personer som fullførte mastergrad eller tilsvarende i 2014. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren/våren 2017, og kandidatene har hatt to–tre år til å finne relevant arbeid. Kandidatene var utdannet i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og juss, økonomisk-administrative og naturvitenskapelige og tekniske fag.

detaljer

Tittel Hva slags jobber har mastere to–tre år etter eksamen? Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017
KategoriArbeidsnotat
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0355-5
issn1894-8200