Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag

NIFU-rapport 2018:21. Tema for denne rapporten er studentenes gjennomføring i fagskoleutdanninger innenfor tre områder: Kreative utdanninger, helsefagutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger. De sentrale problemstillingene i prosjektet har vært hvordan gjennomføringen i fagskolen er, hva ulikheter i gjennomføring kan skyldes, og hvilke tiltak fagskolene har satt i verk for å bedre gjennomføringen. Ved å kombinere data fra DBH fagskolestatistikk med tall fra et utvalg skoler, samt intervjuer med skoleledelse, lærere og studenter ved fem fagskoler, får vi fram et grovt bilde av gjennomføringsmønstrene, samt hvordan særtrekk ved de ulike utdanningene og deres studenter kan gi grunnlag for å forstå disse

detaljer

Tittel Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0349-4
issn1892-2597