NHOs Kompetansebarometer 2018: Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018

NIFU-rapport 2018:23. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra NHOs kompetansebarometer for 2018. Kompetansebarometeret er en spørreundersøkelse blant alle bedrifter som er medlem i NHO og dekker alle landsforeninger og regioner. NHOs kompetansebarometer har vært gjennomført årlig de siste fem år, og vi har dermed mulighet til å se nærmere på utviklingen i denne perioden. Spørreskjemaet som har vært benyttet i årets barometer, har til dels vært likt som de foregående år. Første del har bestått av en fast del om bedriftenes kompetansebehov, mens den variable delen i år består av en del om etter- og videreutdanning og om språkbehov.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer 2018: Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterPål Børing
ForfatterEspen Solberg
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0352-4
issn1892-2597