Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikk

NIFU Arbeidsnotat 2018:9. Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for departementets og Forskningsrådets gjennomgang av instituttsektoren i Norge. Analysen har et komparativt perspektiv, og tar utgangspunkt i en tidligere NIFU-rapport fra 2012 om forskningsinstituttene i de nordiske landene.

publication details

Tittel Forskningsinstituttenes rolle i nasjonale FoU-systemer : Et komparativt overblikk
KategoriArbeidsnotat
Espen Solberg
Inge Ramberg
Tore Vang Sandven
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0359-3
issn1894-8200