Studier av høyere utdanning i Norge: En bibliometrisk undersøkelse

Artikkel i tidsskriftet UNIPED, vol. 41(3), 2018.

Abstract:
Vi undersøker forskningen i studier av høyere utdanning i Norge ved å bruke data fra vitenskapelig publisering som er registrert i informasjonssystemet Cristin gjennom de seks årene 2011–2016. Med utgangspunkt i disse opplysningene spør vi: Hva er kjønnsbalansen og aldersgjennomsnittet i forskningsfeltet, sammenlignet med pedagogisk forskning generelt og med øvrig norsk forskning? Hvilke institusjoner bidrar særlig til feltet? Er feltet i vekst, relativt sett? Hva er fagprofilen i feltet, hvis vi ser på hvor forskerne ellers publiserer? Publiseres det mer internasjonalt, og er det mer internasjonalt samarbeid, enn i pedagogisk forskning generelt? Undersøkelsen gir også anledning til å se nærmere på 40-årsjubilanten Uniped, som utgir mer enn halvparten av de norske tidsskriftsartiklene som vi her regner til studier av høyere utdanning.

detaljer

Tittel Studier av høyere utdanning i Norge: En bibliometrisk undersøkelse
Kategori ARTIKKEL
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2018
issn1893-8981