Videreutvikling av Campus Kristiansund : En kartlegging

NIFU-rapport 2018:17. På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune har NIFU gjennomført en kartlegging med formål å synliggjøre mulige faglige satsningsområder for et framtidig Campus Kristiansund. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig statistikk og data.

detaljer

Tittel Videreutvikling av Campus Kristiansund : En kartlegging
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterTerje Næss
ForfatterMarco Capasso
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0342-5
issn1892-2597