Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2018:25. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU laget en systematisk kunnskapsoversikt over internasjonal og nasjonal forskning om årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Rapporten presenterer og oppsummerer kunnskapsgrunnlaget, det vil si de inkluderte primærstudier og eksisterende kunnskapsoversikter, vurderer den metodiske kvaliteten og identifiserer kunnskapshull.

detaljer

Tittel Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterHanne Næss Hjetland
ForfatterKristin Rogde
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0356-2
issn1892-2597