Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2018:26. Denne rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er rettet mot lærere som tok videreutdanning i studieåret 2017/2018 i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Formålet med strategien er å bedre elevenes læring gjennom å styrke lærernes kompetanse. I alt 6000 lærere fikk tilbud om å ta videreutdanning i 2017/2018. Alle disse ble invitert til å være med i Deltakerundersøkelsen. Av disse besvarte totalt 60 prosent. Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for lærere 2018 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterRobin Ulriksen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0360-9
issn1892-2597