Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning

NIFU-rapport 2018:29. I perioden 2017-2019 gjennomfører Asker kommune prosjektet «Digital læring i askerskolen». Prosjektet omfatter implementering av 1:1 dekning av Chromebooks for alle kommunens skoler og herunder et større kompetanseløft for alle kommunens lærere. NIFU skal følge prosjektet med et følgeforskningsdesign. Datagrunnlaget omfatter skoleeier, skoleledelse, lærere og elever. Denne midtveisrapporten gir et bilde av satsingens første halvannet år.

detaljer

Tittel Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskning
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterFrida Felicia Vennerød-Diesen
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0362-3
issn1892-2597