Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU

NIFU-rapport 2018:30. På oppdrag fra NTNU har NIFU studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for NTNUs arbeid med å styrke satsingen på etter- og videreutdanning, EVU. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag i lærestedets interne arbeid med å styrke etter- og videreutdanningen.

detaljer

Tittel Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU
KategoriRAPPORT
ForfatterLars Lyby
ForfatterArne Martin Fevolden
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0363-0
issn1892-2597